Потенціометри

Прецензійний потенціометр – регульований омічний дільник напруги, коєфіціент дільника якого з великою ступінь точності є функцією кута оберту осі.

Використовується в якості вузла (лінійних та нелінійних елементів, датчиків лінійних та нелінійних кутових переміщень) у ланцюгах постійного та перемінного току (частотою до 400 Гц) низьковольтної апаратури.

Галузь застосування – літакобудівництво, ракето будівництво, радіоєлектрична промисловість (радари), машинобудування (танкобудівництво).

Нашим підприємством виготовляються наступні види потенціометрів:

ПТП – потенціометр теплостійкий прецензійний;
ПЛП – потенціометр лінійний прецензійний;
ППБЛ-ІМ – потенціометр прецензійний багато обертовий лінійний;
ППБФ-ІМ - потенціометр прецензійний багато обертовий функціональний;
МУ-615А серія 2 – Петенціометричний датчик кутових переміщень.

Кількість розроблених модифікацій потенціометрів складає близько Кількість розроблених модифікацій потенціометрів складає близько 100000.

Унікальна конструкція і технологія виготовлення дозволяє отримати:

- Надвисокої точності відтворення функціональних характеристик від (0,05% до 3%);
- Високої надійності потенціометрів при роботі в жорстких умовах впливу механічних, кліматичних і радіаційних факторів (зносостійкість в мільйони обертів вісі).

Прецизійні потенціометри бувають:

а) по конструктивному виконанню

- одинарні
- блочні
- одно обертові
- багато обертові

б) по характеру використання рухомої системи

- з круговим переміщенням
- з переміщенням в межах робочого кута

в) по характеру функціональної залежності

- по лінійному закону
- по не лінійному закону (тригонометричному, алгебраїчному і інші функції) 

Номінальний опір прецензійних потенціометрів – (0,2÷50,0) кОм.

Потужність розсіювання – (1÷5) Вт.